Bộ binh cơ giới Việt Nam bất ngờ lên báo Trung Quốc

Bộ binh cơ giới Việt Nam bất ngờ lên báo Trung Quốc

Chiến dịch đổ bộ Tà Lơn: Tương quan lực lượng ta và địch (kỳ 2)

Chiến dịch đổ bộ Tà Lơn: Tương quan lực lượng ta và địch (kỳ 2)

Quân đoàn 1 tổ chức diễn tập chiến thuật hiệp đồng quân binh chủng có bắn đạn thật

Quân đoàn 1 tổ chức diễn tập chiến thuật hiệp đồng quân binh chủng có bắn đạn thật

Như sống lại đường xăng dầu huyền thoại

Như sống lại đường xăng dầu huyền thoại

Lần tập trung lực lượng hiếm có của Su-30MK2 Việt Nam

Lần tập trung lực lượng hiếm có của Su-30MK2 Việt Nam

Quân đoàn 4: Diễn tập chiến thuật bắn đạn thật quy mô lớn

Quân đoàn 4: Diễn tập chiến thuật bắn đạn thật quy mô lớn

Diễn tập chiến thuật hiệp đồng quân binh chủng

Diễn tập chiến thuật hiệp đồng quân binh chủng

Bài 2: Tập trung đột phá vào khâu yếu, việc khó

Tiếp nối truyền thống 'Thần tốc - Quyết thắng', xây dựng quân đoàn vững mạnh toàn diện

Tiếp nối truyền thống 'Thần tốc - Quyết thắng', xây dựng quân đoàn vững mạnh toàn diện

Nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Thăm nơi ghi dấu chiến thắng của vua Quang Trung trước quân Xiêm

Thăm nơi ghi dấu chiến thắng của vua Quang Trung trước quân Xiêm