Nâng bước em tới trường

Nâng bước em tới trường

Bộ đội Biên phòng Phú Yên nâng bước những ước mơ tới trường

Bộ đội Biên phòng Phú Yên nâng bước những ước mơ tới trường

Niềm vui từ chương trình 'Nâng bước em tới trường'

Niềm vui từ chương trình 'Nâng bước em tới trường'

Phú Yên: Trao tặng tủ sách pháp luật cho xã biên giới biển

Phú Yên: Trao tặng tủ sách pháp luật cho xã biên giới biển

Những ngôi nhà thắp sáng niềm tin

Những ngôi nhà thắp sáng niềm tin

Tuyên dương 47 tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân

Tuyên dương 47 tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân

BĐBP Phú Yên trao tiền hỗ trợ 'Nâng bước em đến trường'

BĐBP Phú Yên trao tiền hỗ trợ 'Nâng bước em đến trường'

Khen thưởng đột xuất ngư dân tham gia cứu nạn trên biển

Khen thưởng đột xuất ngư dân tham gia cứu nạn trên biển