'Song Đạt' làm liều

'Song Đạt' làm liều

Bị truy đuổi, 2 'cẩu tặc' cầm dao tấn công cảnh sát

Bị truy đuổi, 2 'cẩu tặc' cầm dao tấn công cảnh sát

Trộm chó bị phát hiện, 'cẩu tặc' vung dao chém lực lượng chức năng để tẩu thoát

Trộm chó bị phát hiện, 'cẩu tặc' vung dao chém lực lượng chức năng để tẩu thoát

Kiên quyết bắt giữ hai 'cẩu tặc' liều lĩnh dùng dao tấn công cảnh sát

Kiên quyết bắt giữ hai 'cẩu tặc' liều lĩnh dùng dao tấn công cảnh sát

Đối tượng trộm chó dùng dao chống trả công an khi bị truy đuổi

Đối tượng trộm chó dùng dao chống trả công an khi bị truy đuổi

Bị công an truy đuổi, 'cẩu tặc' rút dao chống trả quyết liệt

Bị công an truy đuổi, 'cẩu tặc' rút dao chống trả quyết liệt

Kẻ trộm chó dùng dao tấn công cảnh sát khi bị truy đuổi

Cẩu tặc dùng dao tấn công công an

Dùng dao đe dọa cảnh sát khi bị vây bắt do trộm chó