TT.Huế, Đà Nẵng tạm hoãn tổ chức Đại hội cấp cơ sở để phòng chống COVID-19

TT.Huế, Đà Nẵng tạm hoãn tổ chức Đại hội cấp cơ sở để phòng chống COVID-19

Đà Nẵng: Tạm hoãn đại hội đảng bộ cấp cơ sở

Đà Nẵng: Tạm hoãn đại hội đảng bộ cấp cơ sở

Giúp Vũ 'nhôm' thâu tóm đất công, cựu Chủ tịch Đà Nẵng nói 'tôi không sai phạm'

Giúp Vũ 'nhôm' thâu tóm đất công, cựu Chủ tịch Đà Nẵng nói 'tôi không sai phạm'

Đà Nẵng muốn đổi đất lấy dự án ga đường sắt hơn 12.600 tỉ

Đà Nẵng muốn đổi đất lấy dự án ga đường sắt hơn 12.600 tỉ

Đà Nẵng chưa thu hồi hơn 11.000m2 đất 'vàng' dự án Viễn Đông Meridian?

Đà Nẵng chưa thu hồi hơn 11.000m2 đất 'vàng' dự án Viễn Đông Meridian?

Tốn thời gian vì toàn họp giải quyết kiến nghị về đất đai

Tốn thời gian vì toàn họp giải quyết kiến nghị về đất đai

Khó thu hồi tài sản vụ án Phạm Công Danh vì sân Chi Lăng

Đà Nẵng: Sẽ đưa Văn phòng HĐND và Đoàn ĐBQH vào Trung tâm Hành chính TP

Đà Nẵng yêu cầu 2 nhà máy thép dừng hoạt động sản xuất gây ô nhiễm

Đà Nẵng yêu cầu 2 nhà máy thép gây ô nhiễm môi trường dừng hoạt động