Các cơ quan Quân khu 5 thực hiện hiệu quả các nội dung trong quy chế phối hợp

Các cơ quan Quân khu 5 thực hiện hiệu quả các nội dung trong quy chế phối hợp

Chiều 8-1, tại TP Đà Nẵng, Đảng ủy Quân khu 5 tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện quy chế...
Hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương

Hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương

Hội nghị phiên cuối năm 2020 của Đảng ủy Quân khu 7

Hội nghị phiên cuối năm 2020 của Đảng ủy Quân khu 7

Quân khu 3: Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

Quân khu 3: Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI

Tự hào truyền thống, viết tiếp chiến công

Tự hào truyền thống, viết tiếp chiến công

Trung đoàn 82 (Quân khu 2) làm tốt công tác dân vận

Trung đoàn 82 (Quân khu 2) làm tốt công tác dân vận

Vận dụng linh hoạt những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang

Vận dụng linh hoạt những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang

Ba Vị Tướng Quân khu 5

Ba Vị Tướng Quân khu 5

Tổng kết phong trào thi đua 'Dân vận khéo' và xây dựng 'Đơn vị dân vận tốt' giai đoạn 2016 - 2020

Tổng kết phong trào thi đua 'Dân vận khéo' và xây dựng 'Đơn vị dân vận tốt' giai đoạn 2016 - 2020

Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Quân khu 5

Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Quân khu 5

Trung tướng Nguyễn Quang Cường được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân khu 3

Trung tướng Nguyễn Quang Cường được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân khu 3

Tăng cường thế trận phòng thủ Đồng bằng Bắc bộ

Tăng cường thế trận phòng thủ Đồng bằng Bắc bộ

Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Quân khu 9

Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Quân khu 9

Khai mạc Đại hội Đại biểu Quân khu 7 lần thứ X

Khai mạc Đại hội Đại biểu Quân khu 7 lần thứ X

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận khu 7 lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận khu 7 lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025

Phụ nữ LLVT Quân khu 7 góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong Đảng bộ

Phụ nữ LLVT Quân khu 7 góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong Đảng bộ

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ X

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ X

Thông qua công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân khu 1

Thông qua công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân khu 1

Thường vụ Quân ủy Trung ương thông qua công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân khu 1, nhiệm kỳ 2020-2025

Thường vụ Quân ủy Trung ương thông qua công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân khu 1, nhiệm kỳ 2020-2025

Hoạt động CTĐ, CTCT được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm

Thường vụ Quân ủy Trung ương thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 4

Thường vụ Quân ủy Trung ương thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 4

Quân khu 7 chuẩn bị tốt ĐH đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ X

Quân khu 7 chuẩn bị tốt ĐH đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ X

Tập trung công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII

Tập trung công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII

Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cán bộ quân đội phải 'nhìn việc mà đặt người'

Cán bộ quân đội phải 'nhìn việc mà đặt người'

Thường vụ Quân ủy TƯ kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân khu 9

Thường vụ Quân ủy TƯ kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân khu 9

Thường vụ Quân ủy Trung ương thông qua công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân khu 5 lần thứ X

Thường vụ Quân ủy Trung ương thông qua công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân khu 5 lần thứ X

Lãnh đạo nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Lãnh đạo nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2020 – 2025

Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp ở Quân khu 4

Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp ở Quân khu 4

TANDTC trao kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp Tòa án'

TANDTC trao kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp Tòa án'

Bổ nhiệm nhân sự Quân chủng Hải quân, Quân khu 2

Bổ nhiệm nhân sự Quân chủng Hải quân, Quân khu 2

Bổ nhiệm Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Quân chủng Hải quân

Bổ nhiệm Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Quân chủng Hải quân

Bổ nhiệm nhân sự Quân chủng Hải Quân, Quân khu 2

Bổ nhiệm nhân sự Quân chủng Hải Quân, Quân khu 2

Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An triển khai công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An triển khai công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Xử lý các tình huống đấu tranh trên không gian mạng

Xử lý các tình huống đấu tranh trên không gian mạng

Bộ CHQS tỉnh phấn đấu nhận Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng năm 2020

Bộ CHQS tỉnh phấn đấu nhận Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng năm 2020

Kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội trước đối với Đảng bộ Quân khu 2

Kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội trước đối với Đảng bộ Quân khu 2

Đảng bộ quân sự tỉnh xây dựng chi bộ '3 tốt, 3 không'

Đảng bộ quân sự tỉnh xây dựng chi bộ '3 tốt, 3 không'

Tân Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từng kinh qua các vị trí nào?

Tân Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từng kinh qua các vị trí nào?

Đảng ủy Quân khu 3 ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ năm 2020

Đảng ủy Quân khu 3 ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ năm 2020

Hai Trung tướng Trần Quang Phương và Đỗ Căn được thăng hàm Thượng tướng

Hai Trung tướng Trần Quang Phương và Đỗ Căn được thăng hàm Thượng tướng

Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương kiểm tra Đảng ủy Quân khu 4

Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương kiểm tra Đảng ủy Quân khu 4

Đảng ủy Quân sự Nghệ An khen thưởng 13 bí thư chi bộ, đảng viên về xây dựng chi bộ '3 tốt, 3 không'

Đảng ủy Quân sự Nghệ An khen thưởng 13 bí thư chi bộ, đảng viên về xây dựng chi bộ '3 tốt, 3 không'

Đảng ủy Quân sự tỉnh: Sơ kết 2,5 năm thực hiện Chỉ thị 184 về xây dựng Chi bộ '3 tốt, 3 không'

Đảng ủy Quân sự tỉnh: Sơ kết 2,5 năm thực hiện Chỉ thị 184 về xây dựng Chi bộ '3 tốt, 3 không'