Lãnh đạo thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân khu 2 trong sạch vững mạnh tiêu biểu

Lãnh đạo thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá, góp phần xây dựng Đảng bộ Quân khu 2 trong sạch vững mạnh tiêu biểu

Nhiệm kỳ 2015-2020, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Đảng ủy Quân khu 2...
Dính sai phạm quản lý đất quốc phòng, Trung tướng Dương Đức Hòa bị kỷ luật khiển trách

Dính sai phạm quản lý đất quốc phòng, Trung tướng Dương Đức Hòa bị kỷ luật khiển trách

Trung tướng Dương Đức Hòa bị kỷ luật khiển trách

Trung tướng Dương Đức Hòa bị kỷ luật khiển trách

Ban Bí thư kỷ luật tướng Dương Đức Hòa

Ban Bí thư kỷ luật tướng Dương Đức Hòa

Cựu Tư lệnh Quân khu 2 bị Ban Bí thư kỷ luật khiển trách

Cựu Tư lệnh Quân khu 2 bị Ban Bí thư kỷ luật khiển trách

Ban Bí thư kỷ luật Trung tướng Dương Đức Hòa

Ban Bí thư kỷ luật Trung tướng Dương Đức Hòa

Khiển trách nguyên Tư lệnh Quân khu 2 - Trung tướng Dương Đức Hòa

Khiển trách nguyên Tư lệnh Quân khu 2 - Trung tướng Dương Đức Hòa

Kỷ luật khiển trách Trung tướng Dương Đức Hòa, nguyên Tư lệnh Quân khu 2

Kỷ luật khiển trách Trung tướng Dương Đức Hòa, nguyên Tư lệnh Quân khu 2

Cán bộ quân đội phải 'nhìn việc mà đặt người'

Cán bộ quân đội phải 'nhìn việc mà đặt người'

Đảng bộ đầu tiên trực thuộc Quân ủy Trung ương tổ chức thành công Đại hội khóa mới

Đảng bộ đầu tiên trực thuộc Quân ủy Trung ương tổ chức thành công Đại hội khóa mới

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 2 lần thứ IX thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 2 lần thứ IX thành công tốt đẹp

Đại tướng Ngô Xuân Lịch dự Hội nghị Thông qua công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 2

Đại tướng Ngô Xuân Lịch dự Hội nghị Thông qua công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 2

Thường vụ Quân ủy Trung ương thông qua văn kiện Đại hội Đảng bộ Quân khu 2

Thường vụ Quân ủy Trung ương thông qua văn kiện Đại hội Đảng bộ Quân khu 2

Thường vụ Quân ủy Trung ương:Thông qua văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 2 và làm việc với lãnh đạo 9 tỉnh trên địa bàn

Thường vụ Quân ủy Trung ương:Thông qua văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 2 và làm việc với lãnh đạo 9 tỉnh trên địa bàn

Đại hội Đảng bộ Trung đoàn 98 thành công tốt đẹp

Đại hội Đảng bộ Trung đoàn 98 thành công tốt đẹp

Góp phần để đơn vị thêm đẹp

Góp phần để đơn vị thêm đẹp

Bộ Tư lệnh Quân khu 2 triển khai công tác tuyên truyền với 9 tỉnh

Bộ Tư lệnh Quân khu 2 triển khai công tác tuyên truyền với 9 tỉnh

Đua tài trên thao trường

Đua tài trên thao trường

Bám sát địa bàn, kịp thời xử lý các tình huống