Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng bị xóa tên trong danh sách đảng viên

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng bị xóa tên trong danh sách đảng viên

Đà Nẵng: Xóa tên chủ tịch Hiệp hội du lịch ra khỏi danh sách đảng viên

Đà Nẵng: Xóa tên chủ tịch Hiệp hội du lịch ra khỏi danh sách đảng viên

Đà Nẵng: Thường vụ Quận ủy Hải Châu thống nhất xóa tên đảng viên Huỳnh Tấn Vinh

Đà Nẵng: Thường vụ Quận ủy Hải Châu thống nhất xóa tên đảng viên Huỳnh Tấn Vinh

Xóa tên đảng viên đối với ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng

Xóa tên đảng viên đối với ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng

Xóa tên đảng viên với Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng

Xóa tên đảng viên với Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng bị đề nghị xóa tên Đảng viên vì bỏ sinh hoạt nhiều năm

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng bị đề nghị xóa tên Đảng viên vì bỏ sinh hoạt nhiều năm

Ông Huỳnh Tấn Vinh không sinh hoạt đảng từ năm 2014

Ông Huỳnh Tấn Vinh không sinh hoạt đảng từ năm 2014