Giáo dục trực tuyến: 'Miếng bánh' hấp dẫn nhà đầu tư Singapore

Giáo dục trực tuyến: 'Miếng bánh' hấp dẫn nhà đầu tư Singapore

Ngày càng nhiều nhà đầu tư Singapore quan tâm đến thị trường giáo dục Việt Nam và thị trường cũng đón nhận...