Bộ GD&ĐT: Công bố 9 trường đại học phải dừng cấp chứng chỉ tin học và ngoại ngữ

Bộ GD&ĐT: Công bố 9 trường đại học phải dừng cấp chứng chỉ tin học và ngoại ngữ

Yêu cầu dừng cấp chứng chỉ tin học và ngoại ngữ đối với 9 trường đại học

Yêu cầu dừng cấp chứng chỉ tin học và ngoại ngữ đối với 9 trường đại học

Thầy cô cần biết, thêm 5 trường đại học phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ

Thầy cô cần biết, thêm 5 trường đại học phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ

Thêm 4 đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT

Thêm 4 đơn vị phải dừng tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT

Thêm 9 đơn vị phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thêm 9 đơn vị phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

3 trường đại học ở Nghệ An bị ngừng cấp chứng chỉ Tin học và Ngoại ngữ

3 trường đại học ở Nghệ An bị ngừng cấp chứng chỉ Tin học và Ngoại ngữ

Thêm 6 trường phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thêm 6 trường phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

9 trường đại học buộc phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

9 trường đại học buộc phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thêm sáu trường đại học phải dừng cấp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ

Thêm sáu trường đại học phải dừng cấp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ

Thêm 6 đơn vị phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thêm 6 đơn vị phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thêm nhiều đại học bị buộc dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thêm nhiều đại học bị buộc dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thêm 6 trường đại học bị yêu cầu dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thêm 6 trường đại học bị yêu cầu dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thêm 6 đại học phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thêm 6 đại học phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thêm sáu trường đại học phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thêm sáu trường đại học phải dừng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Bộ GD&ĐT công bố đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Bộ GD&ĐT công bố đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học