Phó ban để thất thoát 6,5 tỉ bị 3 năm tù treo

Phó ban để thất thoát 6,5 tỉ bị 3 năm tù treo

Phó trưởng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bến Tre đã thiếu trách nhiệm để kế toán và thủ quỹ tham...
Một phó ban thiếu trách nhiệm để cấp dưới tham ô tiền tỉ

Một phó ban thiếu trách nhiệm để cấp dưới tham ô tiền tỉ

Khởi tố nguyên Phó ban Thường trực Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ Bến Tre

Khởi tố nguyên Phó ban Thường trực Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ Bến Tre

Khởi tố nguyên Phó Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ Bến Tre

Khởi tố nguyên Phó Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ Bến Tre

Khởi tố nguyên Phó Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bến Tre

Khởi tố nguyên Phó Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bến Tre

Khởi tố cựu phó Ban để thất thoát 6,5 tỉ đồng

Truy trách nhiệm một phó ban để thất thoát 6,5 tỉ đồng

Để thất thoát 6,5 tỉ, cựu phó trưởng ban vẫn không sao