Thêm 2 cán bộ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bến Tre bị khởi tố

Thêm 2 cán bộ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bến Tre bị khởi tố

Khởi tố thêm 2 thủ quỹ của Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Bến Tre

Khởi tố thêm 2 thủ quỹ của Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Bến Tre

2 thủ quỹ Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh Bến Tre bị khởi tố

2 thủ quỹ Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh Bến Tre bị khởi tố

Bắt nữ kế toán Ban bảo vệ và chăm sóc cán bộ tỉnh Bến Tre

Bắt nữ kế toán Ban bảo vệ và chăm sóc cán bộ tỉnh Bến Tre

Bắt nữ kế toán Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe Bến Tre

Bắt nữ kế toán Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe Bến Tre

Bến Tre: Bắt tạm giam nguyên Kế toán Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ

Bến Tre: Bắt tạm giam nguyên Kế toán Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ

Bắt giam kế toán Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Bến Tre để điều tra về tội tham ô

Bắt giam kế toán Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Bến Tre để điều tra về tội tham ô

Bắt giam nữ kế toán Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bến Tre

Bắt giam nữ kế toán Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bến Tre