Phú Thọ: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo cứu nhiều bệnh nhân ung thư thoát chết

Phú Thọ: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo cứu nhiều bệnh nhân ung thư thoát chết

Điều trị ung thư: Dựa vào trí tuệ nhân tạo hay trí tuệ con người

Điều trị ung thư: Dựa vào trí tuệ nhân tạo hay trí tuệ con người

Sử dụng hệ thống IBM WFO hỗ trợ điều trị ung thư

Sử dụng hệ thống IBM WFO hỗ trợ điều trị ung thư

'Trợ lý ảo' mang niềm vui thật cho bệnh nhân ung thư

'Trợ lý ảo' mang niềm vui thật cho bệnh nhân ung thư

'Trợ lý ảo' trong hỗ trợ điều trị ung thư

'Trợ lý ảo' trong hỗ trợ điều trị ung thư

Giải mã 'bác sĩ ảo' hỗ trợ điều trị ung thư tại Phú Thọ

Giải mã 'bác sĩ ảo' hỗ trợ điều trị ung thư tại Phú Thọ

'Trí tuệ nhân tạo' - tương lai của bệnh nhân ung thư

'Trí tuệ nhân tạo' - tương lai của bệnh nhân ung thư

Gặp người phụ nữ từ cõi chết trở về nhờ... trí tuệ nhân tạo

Gặp người phụ nữ từ cõi chết trở về nhờ... trí tuệ nhân tạo

Bệnh nhân ung thư di căn kể lại chuyện hồi sinh từ cõi chết nhờ 'bác sỹ ảo' 4.0

Bệnh nhân ung thư di căn kể lại chuyện hồi sinh từ cõi chết nhờ 'bác sỹ ảo' 4.0

Kỳ diệu chuyện bệnh nhân ung thư di căn được 'bác sỹ ảo' 4.0 hỗ trợ cứu từ cõi chết

Kỳ diệu chuyện bệnh nhân ung thư di căn được 'bác sỹ ảo' 4.0 hỗ trợ cứu từ cõi chết

Kì diệu trí tuệ nhân tạo giúp bệnh nhân ung thư vượt 'cửa tử'

Kì diệu trí tuệ nhân tạo giúp bệnh nhân ung thư vượt 'cửa tử'

Chuyện ngạc nhiên ở Phú Thọ: 'Bác sĩ nhân tạo' điều trị ung thư!

Chuyện ngạc nhiên ở Phú Thọ: 'Bác sĩ nhân tạo' điều trị ung thư!