Quý II 2019: Đài thiên văn Hòa Lạc - Hà Nội mở cửa đón khách

Quý II 2019: Đài thiên văn Hòa Lạc - Hà Nội mở cửa đón khách

Đài thiên văn Hòa Lạc mở cửa đón khách vào quý II/2019

Đài thiên văn Hòa Lạc mở cửa đón khách vào quý II/2019

Đài thiên văn Hòa Lạc mở cửa đón khách vào quý II/2019

Đài thiên văn Hòa Lạc mở cửa đón khách vào quý II/2019

Đài thiên văn Hòa Lạc mở cửa đón khách vào quý II/2019

Đài thiên văn Hòa Lạc mở cửa đón khách vào quý II/2019

Những bước tiến vượt bậc trong ngành khoa học vũ trụ của Việt Nam

Những bước tiến vượt bậc trong ngành khoa học vũ trụ của Việt Nam

Từng bước làm chủ công nghệ vũ trụ

Từng bước làm chủ công nghệ vũ trụ

Đài thiên văn hiện đại nhất miền Bắc sắp mở cửa đón khách

Đài thiên văn hiện đại nhất miền Bắc sắp mở cửa đón khách

Hoạt động của Đài thiên văn không hướng tới mục tiêu thương mại

Hoạt động của Đài thiên văn không hướng tới mục tiêu thương mại

Đài Thiên văn Hòa Lạc sẽ mở cửa đón khách vào quý II/2019

Đài Thiên văn Hòa Lạc sẽ mở cửa đón khách vào quý II/2019

Đài thiên văn Hòa Lạc sắp mở cửa đón khách

Đài thiên văn Hòa Lạc sắp mở cửa đón khách

Đài thiên văn Hòa Lạc trị giá 60 tỷ đồng sắp mở cửa đón khách

Đài thiên văn Hòa Lạc trị giá 60 tỷ đồng sắp mở cửa đón khách

Đài Thiên văn Hòa Lạc sắp mở cửa đón khách

Đài Thiên văn Hòa Lạc sắp mở cửa đón khách

Người Hà Nội sắp được thử cảm giác giống hệt như ở vũ trụ

Người Hà Nội sắp được thử cảm giác giống hệt như ở vũ trụ

Đài thiên văn Hà Nội sắp mở cửa đón khách

Đài thiên văn Hà Nội sắp mở cửa đón khách

Khám phá Đài thiên văn Hòa Lạc sắp mở cửa đón khách

Khám phá Đài thiên văn Hòa Lạc sắp mở cửa đón khách

Đài thiên văn hơn 60 tỷ đồng ở Hà Nội sắp mở cửa đón khách

Đài thiên văn hơn 60 tỷ đồng ở Hà Nội sắp mở cửa đón khách

Đài thiên văn Hòa Lạc sẽ mở cửa đón khách vào quý II-2019

Đài thiên văn Hòa Lạc sẽ mở cửa đón khách vào quý II-2019

Người Hà Nội sắp được trải nghiệm cảm giác như đang bay vào vũ trụ

Người Hà Nội sắp được trải nghiệm cảm giác như đang bay vào vũ trụ

Khoa học vũ trụ của Việt Nam với những bước tiến mới

Khoa học vũ trụ của Việt Nam với những bước tiến mới

Người Hà Nội sắp được ngắm bầu trời bằng kính thiên văn lớn nhất Việt Nam

Người Hà Nội sắp được ngắm bầu trời bằng kính thiên văn lớn nhất Việt Nam