Sửa đổi một số điều về quản lý và sử dụng con dấu

    Báo Người Lao Động
    1 đăng lạiGốc

    (NLĐ)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 31/2009/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý và sử dụng con dấu; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-6.

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090401113029209P0C1002/sua-doi-mot-so-dieu-ve-quan-ly-va-su-dung-con-dau.htm