Sôi nổi hội trại tòng quân

Chiều tối 26-2, trong không khi sôi nổi, ý nghĩa, các địa phương trong tỉnh đồng loạt tổ chức hội trại tòng quân, tiễn thanh niên niên lên đường nhập ngũ.

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/202402/soi-noi-hoi-trai-tong-quan-a835e55/