Sôi động 'chợ' học hộ, thi hộ

Tưởng chừng các hội nhóm trên mạng xã hội có tên gọi tích cực, nhân văn như 'hỗ trợ học tập', 'học tập uy tín', 'cùng nhau qua môn'… đang hỗ trợ sinh viên học tập đúng nghĩa, song sự thật hoàn toàn ngược lại.

Huế Xuân - Ngọc Lý -

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/video-soi-dong-cho-hoc-ho-thi-ho-196240522193154932.htm