Sơ kết mô hình 'Vận động toàn dân đoàn kết xây dựng tổ dân phố an toàn về an ninh trật tự'

Phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội vừa tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm triển khai mô hình 'Vận động toàn dân đoàn kết xây dựng tổ dân phố an toàn về an ninh trật tự'. Đây là dịp để nhìn lại những thành quả đã đạt được cũng như rút kinh nghiệm, đề ra những biện pháp cụ thể để tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình trong thời gian tới.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/so-ket-mo-hinh-van-dong-toan-dan-doan-ket-xay-dung-to-dan-pho-an-toan-ve-an-ninh-trat-tu-post580001.antd