Secret Files 2: Hồ sơ mật

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Số lượng đầu game hay của thể loại phiêu lưu theo kiểu "trỏ và nhấn" có lẽ chẳng đáng để so với những tựa game hành động ngập tràn trên thị trường. Thế nhưng, vẫn còn đó những tia hy vọng cho những tay ham mê phiêu lưu, đó chính là Secret 2, phần nối tiếp của Secret Files: Tunguska...

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/magazine_gm.asp?atcl_id=5f5e5d5d595e5e&t=mzdetail