Sẽ quy hoạch vùng trồng 30.000ha cây dó trầm

    Gốc

    Để có thể khai thác hiệu quả kinh tế của cây dó bầu và trầm hương (dó trầm), Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn dự kiến sẽ quy hoạch vùng trồng 30.000ha loại cây này vào năm 2010.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/213925/Default.aspx