Sẽ kiểm tra, giám sát việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về nông thôn mới trong lĩnh vực công thương

Theo Sở Công thương, dự kiến vào đầu tháng 12 này, đoàn công tác do lãnh đạo Cục Công thương địa phương (Bộ Công thương) làm trưởng đoàn sẽ về kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về nông thôn mới trong lĩnh vực công thương tại Đồng Nai.

Nội dung làm việc của đoàn gồm: kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện, quy trình xét công nhận xã đạt chuẩn các tiêu chí, chỉ tiêu do ngành Công thương được giao phụ trách. Đồng thời, kiểm tra thực tế tại xã, huyện trên địa bàn tỉnh, công tác xây dựng các mô hình tiên tiến, cách làm hay để phổ biến nhân rộng. Bên cạnh đó, đoàn sẽ ghi nhận, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, phương hướng, giải pháp, kế hoạch thực hiện các nội dung liên đến tiêu chí, chỉ tiêu về nông thôn mới trong lĩnh vực công thương trong những năm tiếp theo.

Hải Quân

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202312/se-kiem-tra-giam-sat-viec-thuc-hien-cac-tieu-chi-chi-tieu-ve-nong-thon-moi-trong-linh-vuc-cong-thuong-e6e58ad/