Sẽ có chính sách riêng của Đảng về trọng dụng, sử dụng nhân tài

  Kịp thời thay thế cán bộ bị kỷ luật. Cán bộ phải 'có vào, có ra', 'có lên, có xuống'. Khắc phục hạn chế yếu kém, hình thức trong đánh giá cán bộ.

  Bà Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Quang Vinh).

  Bà Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Quang Vinh).

  Ngày 5/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết trung ương 6 khóa XIII.

  Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai truyền đạt chuyên đề về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

  Tại đây, đưa ra giải pháp để thực hiện Nghị quyết, bà Mai cho rằng, cần chống tiêu cực lợi ích nhóm trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chống tham nhũng chính sách. Bên cạnh đó, cần xây dựng cơ chế, chính sách tuyển dụng nhân tài vào làm việc trong hệ thống chính trị.

  “Ban Tổ chức Trung ương được giao nhiệm vụ trình văn bản về chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, sử dụng cán bộ trẻ có năng lực vượt trội. Nhân tài là yếu tố rất quan trọng nên sắp tới chúng ta sẽ có chính sách riêng của Đảng về trọng dụng, sử dụng nhân tài. Làm sao cho cán bộ trẻ có năng lực vượt trội đi nhanh hơn, cống hiến cho Đảng, đất nước”- bà Mai nói và yêu cầu sắp tới cần đẩy nhanh hơn việc thể chế hóa chủ trương bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm.

  Bà Mai cũng lưu ý, kịp thời thay thế cán bộ bị kỷ luật, cán bộ phải “có vào, có ra”, “có lên, có xuống”. Khắc phục hạn chế yếu kém, hình thức trong đánh giá cán bộ. Trong đó đánh giá cán bộ phải toàn diện, khách quan, nhiều chiều chứ không phải chỉ nhìn vào hồ sơ; cũng như xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu khi có cấp phó, cán bộ dưới quyền trực tiếp tham nhũng, tiêu cực.

  Bà Mai cũng đề nghị, cần phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trong đó cần tuyệt đối phục tùng sự phân công của Đảng. Bởi giờ nhiều cán bộ lựa chọn chỗ này, thích sang chỗ kia, phân công không muốn làm. Do vậy phải tiếp tục nâng cao việc chấp hành sự phân công của Đảng.

  Về công tác kiểm tra, giám sát, bà Mai cho biết trong nhiệm kỳ Đại hội XII (2016-2020) đã thi hành kỷ luật hơn 93 nghìn đảng viên. Cuộc chiến phòng chống tiêu cực càng đẩy mạnh thì số cán bộ bị kỷ luật rất lớn. Qua 2 tháng thực hiện thông báo 20 của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật đã có 3 cán bộ thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác hoặc bố trí công tác khác. 2 Thứ trưởng thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu trước tuổi; 2 Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác hoặc bố trí công tác khác.

  Việt Thắng

  Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/se-co-chinh-sach-rieng-cua-dang-ve-trong-dung-su-dung-nhan-tai-5704010.html