Sáu chị em mồ côi

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Sáu chị em gái mang tang trắng lặng lẽ bên triền sông Hà Thanh. Tai họa bất ngờ ập xuống đã vĩnh viễn cướp đi sinh mạng song thân của họ chỉ trong một buổi sáng định mệnh.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Doisong/2007/12/4/218089.tno