Sắp tổng kiểm tra hàng ngàn cao ốc

    Báo Tiền Phong
    1 đăng lạiGốc

    TPHCM hiện có hàng ngàn cao ốc xây dựng từ 1 đến 3 tầng hầm. Thế nhưng các tiêu chuẩn quy định và hướng dẫn kỹ thuật xây dựng vẫn còn thiếu nên mức độ nguy hiểm về cháy nổ ngày càng cao

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200852/20081227111237.aspx