“Sập đường dẫn cầu Cần Thơ” chứ không phải “sập cầu”

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Sau khi CAND Online đăng loạt bài về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng tại công trình thi công cầu Cần Thơ, chúng tôi đã nhận được thư của độc giả vỏ đông pha (địa chỉ vo…@ qlink.ca). Chúng tôi xin đăng nguyên văn ý kiến của độc giả này (chỉ sửa lỗi chính tả và thêm phần tiêu đề).

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2007/9/75750.cand