Tiểu sử đồng chí Phạm Thị Thanh Trà

Tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà đã được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu tóm tắt tiểu sử đồng chí Phạm Thị Thanh Trà.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà

- Ngày sinh: 21/01/1964 Nam/Nữ: Nữ Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Xã Nam Yên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

- Ngày vào Đảng: 12/6/1993 Ngày chính thức: 12/6/1994

- Trình độ được đào tạo:

+ Giáo dục phổ thông: 10/10

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân sư phạm Ngữ văn

+ Học hàm, học vị: Thạc sĩ Quản lý giáo dục

+ Lý luận chính trị: Cao cấp

- Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Nhì

- Kỷ luật: Không

- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, XIII

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/nhan-su/tieu-su-dong-chi-pham-thi-thanh-tra/428016.vgp