Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2019

Tổng số thí sinh trúng tuyển Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2019 trên cả nước là 309 thí sinh (miền Bắc: 154, miền Nam: 155).

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội vừa công bố danh sách thí sinh trúng tuyển vào trường năm 2019. Danh sách được chia thành 2 phần: Danh sách thí sinh miền Bắc (tính từ Quảng Bình trở ra) và danh sách thí sinh miền Nam (tính từ Quảng Bình trở vào).

Danh sách trúng tuyển của thí sinh miền Bắc (tính từ Quảng Bình trở ra):

Danh sách trúng tuyển của thí sinh miền Nam (tính từ Quảng Trị trở vào):

PV

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/giao-duc/danh-sach-thi-sinh-trung-tuyen-dai-hoc-kiem-sat-ha-noi-nam-2019-74116.html