Robot làm từ phế liệu

    Chuyên trang An Ninh Thế Giới - Báo Công an Nhân dân
    Gốc

    (Vitifno) - Một nghiên cứu sinh người Bangladesh đã chế tạo thành công một người máy có thể nhặt các đồ vật, lau sàn nhà và làm một số công việc đơn giản khác với chi phí nhỏ hơn nhiều lần so với những người máy khác.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Chuyenla/28586/default.aspx