RepliGo, đọc sách trên Mobile

    Báo Công Thương
    Gốc

    XHTTOnline: Do sử dụng định dạng riêng (*.RGO) nên Repligo tích hợp trong PC của bạn tiện ích convert các file PDF, Word, Excel, PowerPoint, trang WEB... bất kỳ file nào có thể in được điều có thể chuyển sang (convert) định dạng của Repligo.

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=54&subjectID=13865