Real One Player sẽ thay thế WMP?

    Gốc

    XHTTOnline: Đối với Windows Media Player, vốn được tích hợp sẵn trong các dòng PPC để thỏa mãn tính năng giải trí nghe nhạc của người sử dụng. Nhưng việc cho không biếu không này của microsoft quả là không trọn vẹn....

      Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=58&subjectID=13221