Rà soát, sàng lọc đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng: Nhu cầu cấp thiết trong xây dựng Đảng

  Báo Hà Nội Mới
  187 liên quanGốcHà Nội

  Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đang hoàn thiện dự thảo Đề án 'Rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng ở Đảng bộ thành phố Hà Nội' nhằm tham mưu với Thành ủy sớm ban hành. Dự thảo đề án nhận được sự nhất trí cao vì đây là nhu cầu cấp thiết của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

  Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú phát biểu đóng góp cho Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội về nội dung dự thảo Đề án “Rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng ở Đảng bộ thành phố Hà Nội”. Ảnh: Viết Thành

  Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú phát biểu đóng góp cho Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội về nội dung dự thảo Đề án “Rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng ở Đảng bộ thành phố Hà Nội”. Ảnh: Viết Thành

  Còn có nơi làm hình thức

  Tính đến tháng 1-2022, Đảng bộ thành phố Hà Nội có trên 46 vạn đảng viên sinh hoạt tại 2.308 chi bộ, đảng bộ cơ sở thuộc 50 đảng bộ cấp trên cơ sở. Theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo, nhiều năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.

  Từ khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 28-CT/TƯ ngày 21-1-2019 về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng” đến nay, Thành ủy Hà Nội và các cấp ủy trực thuộc đã đưa ra khỏi Đảng 2.075 đảng viên, trong đó khai trừ 258 đảng viên, xóa tên 1.221 đảng viên. Nội dung các đảng viên vi phạm bị đưa ra khỏi Đảng phần lớn là về nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, về chính sách pháp luật của Nhà nước, về chế độ trách nhiệm, đạo đức, lối sống.

  Tuy nhiên, qua nghiên cứu tổng kết, Ban Tổ chức Thành ủy nhìn nhận, hiệu quả công tác rà soát, sàng lọc đảng viên còn chưa cao, có nơi còn làm hình thức. Một số nơi chưa xây dựng kế hoạch hằng năm dẫn đến tình trạng số đảng viên thiếu gương mẫu, thiếu bản lĩnh, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; vi phạm về tư cách, đạo đức, lối sống tăng... Trong khi đó, một số cấp ủy không nắm chắc số lượng đảng viên chưa chuyển sinh hoạt Đảng...

  Từ đòi hỏi của thực tiễn nêu trên, Ban Tổ chức Thành ủy đã xây dựng dự thảo Đề án “Rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng ở Đảng bộ thành phố Hà Nội”. Đây là một trong 3 sản phẩm ứng dụng của Đề án khoa học “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Đảng bộ thành phố Hà Nội - thực trạng, nhiệm vụ và giải pháp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới” do Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo làm Chủ nhiệm. Dự thảo Đề án gồm 4 phần, đặc biệt đã làm rõ 13 phương thức tiến hành rà soát đảng viên; các tiêu chí, quy trình sàng lọc cụ thể nhằm phát hiện, đưa ngay những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng...

  Bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong thực hiện

  Đánh giá việc xây dựng đề án, tiến tới Thành ủy ban hành đưa vào thực hiện là kịp thời, Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Lê Anh Quân cho biết, năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo rà soát, sàng lọc, đưa 26 đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Năm 2022, huyện đã ban hành kế hoạch cụ thể về vấn đề này, trong đó nêu rõ, định kỳ trước ngày 25 của tháng cuối cùng trong quý, cấp ủy cơ sở rà soát, thống kê và báo cáo về Huyện ủy danh sách đảng viên biến động trong quý; 6 tháng/lần tiến hành đối khớp danh sách đảng viên của đảng bộ cơ sở với Ban Tổ chức Huyện ủy.

  Cơ bản nhất trí với dự thảo Đề án, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, Ban Tổ chức Thành ủy đã đánh giá chính xác thực trạng công tác rà soát, sàng lọc đảng viên, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế và đưa ra giải pháp phù hợp. “Đề án sẽ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ nội bộ Đảng. Đây là căn cứ để các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện thống nhất, đồng bộ, từ đó nâng cao chất lượng đảng viên”, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ.

  Trong khi đó, Bí thư Quận ủy Long Biên Đường Hoài Nam cho rằng, dự thảo đề án đã khẳng định tầm quan trọng của công tác rà soát, sàng lọc và đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, làm rõ hơn các phương thức rà soát; xác định cụ thể tiêu chí và cách thức sàng lọc; cụ thể hóa hơn về các đối tượng cần đưa ngay ra khỏi Đảng. Tuy nhiên, đồng chí Đường Hoài Nam đề xuất bổ sung thêm 2 phương thức rà soát, đó là rà soát thông qua phản ánh của tổ chức Đảng nơi đảng viên cư trú và rà soát thông qua danh sách đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời. Ngoài ra, để thực hiện tốt đề án, cần có hướng dẫn cụ thể bảo đảm đồng bộ, thống nhất về sử dụng ứng dụng phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên vào rà soát, sàng lọc đảng viên...

  Rõ ràng, cùng với sự quan tâm sẵn sàng thu hút những nhân tố mới vào Đảng, việc nghiêm khắc sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách là cần thiết trong tình hình hiện nay.

  Hà Vũ

  Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xay-dung-dang/1028601/ra-soat-sang-loc-dua-dang-vien-khong-con-du-tu-cach-ra-khoi-dang-nhu-cau-cap-thiet-trong-xay-dung-dang