Rà soát các dự án xi măng

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị đang đầu tư dự án sản xuất xi măng phải báo cáo Bộ trước ngày 30/6...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=0808&home=detail&id=83e8a5ce300d8f&page=category