Ra mắt hai tổ chức của Thủ tướng về cải cách hành chính

    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Hôm nay (16/7), tổ công tác chuyên trách cùng Hội đồng tư vấn của Thủ tướng về cải cách thủ tục hành chính ra mắt.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=76828