Quý III, lợi nhuận của DHI tăng trưởng mạnh

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Theo TTGDCK Hà Nội, CTCP In Diên Hồng (mã DHI) công bố BCTC quý III/2008.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=11&NewsId=102432