Quy hoạch sử dụng đất quận Thủ Đức

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    UBND TP HCM vừa duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của quận Thủ Đức...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/chinhsachphantich/2009/02/23/164500/13003