Quy định mới về việc sử dụng gầm cầu làm bãi đỗ xe

  Bộ GTVT vừa ban hành văn bản hợp nhất số 333/VBHN-BGTVT quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

  Theo quy định mới không được sử dụng gầm cầu đường bộ làm nơi ở, bãi đỗ xe và các dịch vụ kinh doanh khác. Ảnh minh họa.

  Theo quy định mới không được sử dụng gầm cầu đường bộ làm nơi ở, bãi đỗ xe và các dịch vụ kinh doanh khác. Ảnh minh họa.

  Đáng chú ý là quy định: Không được sử dụng gầm cầu đường bộ làm nơi ở, bãi đỗ xe và các dịch vụ kinh doanh khác.

  Đối với các vị trí gầm cầu đường bộ đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận sử dụng làm bãi đỗ xe tạm thời trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư này, khi hết thời hạn sử dụng tạm thời, tổ chức, cá nhân được giao sử dụng có trách nhiệm hoàn trả hiện trạng ban đầu và bàn giao cho cơ quan quản lý đường bộ.

  Cơ quan quản lý đường bộ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, tiếp nhận mặt bằng do tổ chức, cá nhân bàn giao.

  “Trường hợp hết thời hạn sử dụng làm bãi đỗ xe tạm thời, tổ chức, cá nhân được giao sử dụng tạm thời không thực hiện hoàn trả, cơ quan quản lý đường bộ xử lý theo thẩm quyền và thông báo cho Ủy ban nhân dân các cấp để tổ chức cưỡng chế giải tỏa theo quy định”, văn bản này nêu rõ.

  Lê Khánh

  Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quy-dinh-moi-ve-viec-su-dung-gam-cau-lam-bai-do-xe-5692199.html