Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn văn kiện gia nhập Hiệp định CPTPP

Việc Quốc hội phê chuẩn Văn kiện sẽ đưa Việt Nam nằm trong nhóm 6 nước CPTPP đầu tiên phê chuẩn Văn kiện, thể hiện sự tích cực và trách nhiệm của Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ thương mại- đầu tư song phương với Anh; khẳng định vai trò, vị trí của Việt Nam trong khu vực và thế giới; tạo động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp...

Ảnh đại diện

Ảnh đại diện

Sáng 25/6, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen.

Với 459/460 đại biểu tán thành, Quốc hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết phê chuẩn văn kiện gia nhập Hiệp định CPTPP của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen.

Trước đó, ngày 8/6, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về Văn kiện này.

Giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội chỉnh lý dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Văn kiện, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà cho biết, các đại biểu đều nhất trí về sự cần thiết phê chuẩn, thời điểm Quốc hội phê chuẩn Văn kiện tại Kỳ họp thứ 7, khóa XV và dự thảo Nghị quyết phê chuẩn của Quốc hội.

Ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, báo cáo Giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len.

Ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, báo cáo Giải trình, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len.

Vương quốc Anh đã dành mức cam kết mở cửa thị trường đối với Việt Nam cao hơn so với các nước khác trong CPTPP, cao hơn so với cam kết của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh (UKVFTA) trong một số nội dung quan trọng với Việt Nam. Trong khuôn khổ gia nhập Hiệp định CPTPP, Vương quốc Anh sẽ công nhận các ngành sản xuất của Việt Nam hoạt động theo các điều kiện kinh tế thị trường.

“Việc Quốc hội khóa XV phê chuẩn Văn kiện tại Kỳ họp thứ 7 sẽ đưa Việt Nam nằm trong nhóm 6 nước CPTPP đầu tiên phê chuẩn Văn kiện, thể hiện sự tích cực và trách nhiệm của Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ thương mại- đầu tư song phương giữa Việt Nam với Vương quốc Anh. Khẳng định vai trò, vị trí của Việt Nam trong khu vực và thế giới; tạo động lực mới cho sự phát triển KT-XH của đất nước, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp”, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội nhấn mạnh.

Cũng theo ông Hà, các đại biểu nhất trí với các nội dung đã nêu tại Tờ trình của Chủ tịch nước, Báo cáo thuyết minh của Chính phủ, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Đối ngoại và dự thảo Nghị quyết phê chuẩn của Quốc hội.

Bên cạnh đó, một số đại biểu phân tích những thách thức, yêu cầu cao hơn đặt ra đối với các lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ tài chính, ngân hàng và kiến nghị Chính phủ cần có những giải pháp nhằm tăng cường việc thực hiện các FTA, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, phát huy lợi thế của Việt Nam, tận dụng cơ hội khi Văn kiện có hiệu lực.

Có ý kiến đề nghị khẩn trương sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản pháp luật cần thiết của Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương để thực thi các cam kết, đảm bảo triển khai đầy đủ, hiệu quả Văn kiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Về vấn đề này, ông Hà cho biết tại báo cáo thuyết minh và dự thảo kế hoạch thực hiện Văn kiện gửi Quốc hội, Chính phủ đã giao các Bộ, ngành có liên quan tiến hành ngay việc rà soát, nghiên cứu khả năng sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành hoặc ban hành văn bản pháp luật mới ở cấp độ dưới luật để hướng dẫn thực thi các cam kết của Việt Nam đối với Vương quốc Anh.

Trong trường hợp cần thiết để thực hiện các cam kết đúng thời hạn, các văn bản pháp luật này sẽ được xây dựng và ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nhận thấy việc Quốc hội phê chuẩn Văn kiện tại Kỳ họp thứ 7 và khả năng sẽ có đủ 6 thành viên của CPTPP hoàn tất thủ tục phê chuẩn trước ngày 16/10/2024, Văn kiện sẽ sớm có hiệu lực (từ ngày 16/12/2024).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ nghiên cứu, chỉnh sửa kế hoạch, xác định cụ thể thời gian hoàn thành các nội dung công việc về xây dựng pháp luật, thể chế để kịp thời triển khai thực hiện khi Văn kiện có hiệu lực.

Một số ý kiến đề nghị có cơ chế hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; Có ý kiến đề nghị Chính phủ có gói hỗ trợ để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, chuyển đổi xanh, đáp ứng yêu cầu thân thiện với môi trường; Có ý kiến đề nghị nâng cao năng lực tài chính các ngân hàng thương mại Việt Nam, đặc biệt các ngân hàng thương mại nhà nước;

Ngoài ra, cũng có ý kiến đề nghị nâng cao năng lực phòng vệ thương mại của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ để bảo vệ sản xuất và thị trường trong nước.

Có ý kiến đề nghị Bộ Công Thương ban hành bộ chỉ số FTA làm tiêu chí cũng như cẩm nang hướng dẫn việc thực hiện các FTA ở các địa phương để tận dụng cơ hội khi Văn kiện có hiệu lực, đồng thời giúp Quốc hội có căn cứ để giám sát việc thực hiện của các địa phương.

Tiếp thu ý kiến, giải pháp các đại biểu nêu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, phát huy lợi thế của Việt Nam, các địa phương và doanh nghiệp có thể tận dụng cơ hội khi Văn kiện có hiệu lực, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ nghiên cứu, bổ sung và quy định chi tiết các nội dung này trong Kế hoạch thực hiện Văn kiện.

Đỗ Phong

Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/quoc-hoi-thong-qua-nghi-quyet-phe-chuan-van-kien-gia-nhap-hiep-dinh-cptpp.htm