Quảng Trị: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng 1,97 điểm

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ vừa công bố bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số xanh cấp tỉnh năm 2023 của 63 tỉnh, thành phố. Theo đó, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Quảng Trị tăng 1,97 điểm.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị.

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị.

Cụ thể, tổng điểm số PCI tỉnh Quảng Trị năm 2023 đạt 63,23 điểm, tăng 1,97 điểm so với năm 2022. Trong 10 chỉ số thành phần của PCI thì có 5 chỉ số tăng điểm, 5 chỉ số giảm điểm so với năm 2022.

Nhóm 5 chỉ số tăng điểm, đó là: Chỉ số gia nhập thị trường; Chỉ số tiếp cận đất đai; Chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; Chỉ số tính minh bạch; Chỉ số đào tạo lao động.

Nhóm chỉ số giảm điểm gồm 5 chỉ số có sự sụt giảm về điểm, đó là: Chỉ số chi phí thời gian; Chỉ số chi phí không chính thức; Chỉ số cạnh tranh bình đẳng; Chỉ số tính năng động của chính quyền tỉnh; Chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự.

Bà Lê Thị Thương – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị cho biết: Trên cơ sở phân tích chỉ số thành phần chỉ số CPI năm 2023, đồng thời nhằm cải thiện điểm số và thứ hạng PCI của tỉnh Quảng Trị hướng đến mục tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025 là phấn đấu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành khá của cả nước. Tạo môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, năng động và thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh nhằm thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo… Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị đề xuất UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo một số nội dung, giải pháp nâng cao chỉ số số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong thời gian tiếp theo.

Hữu Tiến

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/quang-tri-chi-so-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-tang-197-diem-376375.html