Quảng Nam phạt bên mời thầu tạo thuận lợi cho nhà thầu 'quen'

Công ty lập hồ sơ mời thầu nêu các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra cạnh tranh không bình đẳng.

Ngày 29/11, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã ký quyết định 2551/QĐ-UBND xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư THC.

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư THC có trụ sở tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Người đại diện theo pháp luật là ông Vũ Tuấn Ly.

Doanh nghiệp này bị xử phạt tổng cộng 270 triệu đồng. Các hành vi vi phạm của Công ty được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 33; điểm d khoản 3 Điều 34; điểm a khoản 4 Điều 34 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Hành vi thứ nhất, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư THC bị xử phạt 120 triệu đồng. Theo đó, doanh nghiệp lập hồ sơ mời thầu nêu các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra cạnh tranh không bình đẳng, tại các gói thầu: Đường giao thông từ thôn Bha’lừa đi khu dân cư Achia (giai đoạn 2); Đường ĐH 18 đi xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn và gia cố lề ĐH 18 (Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình trên tuyến); Cải tạo Ký túc xá học sinh, sinh viên khu 1 và 2 cơ sở Hùng Vương; Cải tạo, nâng cấp các công trình nhà xưởng, khu lý thuyết và xây mới các công trình vệ sinh thuộc Trung tâm đào tạo Bắc Quảng Nam.

Hành vi thứ hai, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư THC bị xử phạt 50 triệu đồng. Công ty đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu không đúng tiêu chuẩn đánh giá được phê duyệt trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, quy định pháp luật về đấu thầu nhưng không làm thay đổi kết quả lựa chọn nhà thầu, tại gói thầu Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc xã Phước Trà.

Hành vi thứ ba, doanh nghiệp bị xử phạt 100 triệu đồng. Công ty đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu không đúng tiêu chuẩn đánh giá được phê duyệt trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến thay đổi kết quả lựa chọn nhà thầu, tại gói thầu Bê tông hóa đường GTNT trục xã tuyến đường ĐX2 Đại Sơn (Hạng mục: Nền, mặt đường BTXM).

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư THC phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư THC không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp cũng có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Duy Cường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/quang-nam-phat-ben-moi-thau-tao-thuan-loi-cho-nha-thau-quen-a638389.html