Quảng Nam đề nghị kiểm tra, xử lý bấp cập liên quan đến dự án trồng rừng

Liên quan đến nội dung bài viết: 'Thiếu sự giám sát tại Dự án Trồng rừng phòng hộ đầu nguồn ở Tiên Phước' mà Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng phản ánh, sáng nay (1-3), ông Trần Út – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Quảng Nam đã ban hành công văn đề nghị UBND huyện Tiên Phước và Chi cục Kiểm lâm tỉnh khẩn trương kiểm tra, xử lý.

hàng loạt cây sao đen còn nguyên bầu bị vứt bỏ trong rừng thuộc Tiểu khu 551.

hàng loạt cây sao đen còn nguyên bầu bị vứt bỏ trong rừng thuộc Tiểu khu 551.

Trước đó ngày 29-2, Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng có bài viết: “Thiếu sự giám sát tại Dự án Trồng rừng phòng hộ đầu nguồn ở Tiên Phước”. Nội dung bài viết phản ánh Phòng NN&PTNT huyện Tiên Phước phối hợp với các xã Tiên Lãnh, Tiên Cảnh, Tiên Ngọc triển khai Dự án trồng rừng phòng hộ trên diện 56,5ha; trong đó xã Tiên Lãnh 18ha, xã Tiên Ngọc 8,5ha và xã Tiên Cảnh 30ha. Kinh phí đầu tư trồng và chăm sóc là 17 triệu đồng/ha.

Diện tích cây giống thưa thớt nằm dưới tán rừng keo.

Qua ghi nhận tại xã Tiên Lãnh cho thấy, dự án được giao cho 3 hộ dân để giao khoán trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng với diện tích 18ha thuộc khoảnh 3, Tiểu khu 551, kinh phí 17 triệu đồng/ha. Thế nhưng dự án trên được triển khai không theo các giải pháp kỹ thuật đã được Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam phê duyệt; cây giống như lim, sao đen được trồng dưới những tán rừng keo; nghiêm trọng hơn, có những khu vực người dân nhận cây giống không trồng mà vứt bỏ…

Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam đề nghị khẩn trương kiểm tra, xử lý vụ việc theo phản ánh của Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng.

Trước phản ánh trên, ngày 1-3, Sở NN&PTNT ban hành Công văn số 515 đề nghị UBND huyện Tiên Phước, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam theo thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương kiểm tra, xử lý vụ việc theo phản ánh của Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng (Báo Công an Nhân dân); làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan (nếu có) và báo cáo kết quả xử lý về Sở Nông nghiệp và PTNT để theo dõi, chỉ đạo kịp thời.

TRẦN TÂN

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/quang-nam-de-nghi-kiem-tra-xu-ly-bap-cap-lien-quan-den-du-an-trong-rung-post291479.html