Quảng Bình thả 17 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên

Ngày 24/5, Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển sinh vật (thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng) cho biết đã tổ chức tái thả 17 động vật rừng sau khi đã hoàn tất công tác cứu hộ. Việc đưa động vật hoang dã về môi trường tự nhiên nhằm thực hiện công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/quang-binh-tha-17-ca-the-dong-vat-hoang-da-ve-moi-truong-tu-nhien-121930.htm