Qualcomm và Huawei hợp tác trong công nghệ máy thu UMTS Node B

    1 đăng lạiGốc

    (HNMO) – Qualcomm Incorporated  và Huawei Technologies (Huawei) vừa công bố việc ký kết một thỏa thuận chuyển giao công nghệ của thiết kế máy thu Node B (trạm gốc) tiên tiến có thể làm lợi cho tất cả các hệ thống UMTS, Release 99 và kế tiếp.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/159925