Quà tặng bất ngờ

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Đó là chiến dịch vừa được triển khai của Coca-Cola, kéo dài từ nay cho đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2008 trên toàn quốc.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=19937