QH Gruzia phê chuẩn Chính phủ mới

    Gốc

    ND- QH Gruzia vừa phê chuẩn tân Thủ tướng Lado Gurgenidze, 37 tuổi và Chính phủ mới gồm 13 bộ trưởng và bốn quốc vụ khanh. 11 bộ trưởng, trong đó có các bộ quan trọng như Ngoại giao, Quốc phòng, Nội vụ vẫn giữ nguyên chức vụ.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=110279&sub=82&top=45