PV GAS: Thiết thực, hiệu quả trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một chương trình xuyên suốt, đồng hành trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh tại PV GAS.

Chương trình được triển khai bài bản với kế hoạch, định hướng, giải pháp cụ thể và giao nhiệm vụ đến từng đơn vị, phòng ban. Hiệu quả của chương trình được đo đạt bằng những con số cụ thể, góp phần quan trọng vào thành công chung của PV GAS.

Năm 2022, dù khó khăn, thách thức luôn thường trực, nhưng PV GAS đã vượt qua khó khăn, đạt được các kết quả hết sức ấn tượng, đặc biệt là các chỉ tiêu tài chính đều vượt mức kế hoạch, về đích trước 2-6 tháng, tăng trưởng cao so với năm 2021 và là năm có doanh thu cao nhất từ khi thành lập PV GAS. Góp phần vào thành công chung đạt được của PV GAS là hiệu quả của chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tổng giám đốc PV GAS Hoàng Văn Quang báo cáo Tập đoàn về các thành tích 2022, trong đó có công tác thực hành tiết kiệm của PV GAS

Tổng giám đốc PV GAS Hoàng Văn Quang báo cáo Tập đoàn về các thành tích 2022, trong đó có công tác thực hành tiết kiệm của PV GAS

PV GAS luôn chú trọng, hằng năm đều xây dựng và ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đồng thời tổ chức đánh giá, giao kế hoạch, mục tiêu tiết giảm chi phí cho từng đơn vị trong Tổng công ty. Năm 2022, toàn PV GAS thực hiện tiết giảm gần 400 tỷ đồng, bằng 109% kế hoạch.

Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được PV GAS triển khai toàn diện trong tiết kiệm năng lượng, vật tư, chi phí đầu vào; Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các định mức kinh tế kỹ thuật, thực hiện nghiêm túc Quy chế Bảo dưỡng, sửa chữa. Đặc biệt, với khối lượng đầu tư lớn, PV GAS thường xuyên rà soát, đánh giá, phân tích hiệu quả các dự án đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh; Ưu tiên tập trung các nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh chính; Lựa chọn dự án đầu tư trên cơ sở hiệu quả, đảm bảo tiến độ các dự án đầu tư nhằm sớm đưa vào hoạt động và khai thác, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, chậm tiến độ, không/kém hiệu quả, gây ứ đọng tiền vốn gây lãng phí...; tăng cường sử dụng các dịch vụ trong ngành/trong nước, chỉ sử dụng các sản phẩm dịch vụ nước ngoài khi doanh nghiệp trong ngành/trong nước chưa đáp ứng được và thực tế (tỷ lệ này chiếm rất nhỏ trên tổng nhu cầu của PV GAS).

Hàng năm, PV GAS nhận được nhiều bình chọn uy tín vào Top các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, đề cao uy tín và phát triển thương hiệu

Hàng năm, PV GAS nhận được nhiều bình chọn uy tín vào Top các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, đề cao uy tín và phát triển thương hiệu

Trong tiết kiệm, chống lãng phí, tối ưu hóa được xem là giải pháp quan trọng. Với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học, áp dụng nhiều sáng kiến hữu ích như cải tiến sản xuất, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu, năng lượng,… hằng năm PV GAS đã tiết giảm chi phí, giá thành sản phẩm hàng trăm tỷ đồng.

Tiêu biểu, PV GAS đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, tích cực thực hiện chuyển đổi số và ERP theo chủ trương chung của Tập đoàn. PV GAS cũng đẩy mạnh sử dụng hình thức họp trực tuyến và chữ ký điện tử trong chỉ đạo, điều hành, xử lý các công việc chuyên môn, kết hợp xử lý nhiều việc trong một đợt công tác. Việc này giúp tiết kiệm nhiều chi phí tổ chức họp, đi lại, ăn ở của các đại biểu.

Đến nay, tại PV GAS đã có khoảng 150 nghìn văn bản được ký số kể từ khi bắt đầu áp dụng vào giữa năm 2021. PV GAS cũng luôn là một đơn vị dẫn đầu trong phong trào sáng kiến, cải tiến của Tập đoàn. Các sáng kiến, sáng tạo được ứng dụng, góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả quản lý, chất lượng sản phẩm, cải tiến môi trường làm việc, gia tăng tuổi thọ thiết bị, máy móc, bảo đảm an toàn cho hoạt động của PV GAS.

Đặc biệt, công tác quản trị được xem là một trong những khâu có tính chất quyết định đến hiệu quả công việc và tránh lãng phí. Ban lãnh đạo PV GAS luôn chú trọng, tối ưu, nâng cao hiệu quả quan trị. PV GAS đã áp dụng hệ thống quản trị doanh nghiệp tiên tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện các giải pháp nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu suất vận hành các nhà máy, hệ thống khí, kho chứa, trạm nạp.

Bước sang năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của PV GAS dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn do kinh tế thế giới nói riêng, tình hình quốc tế nói chung tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đầy biến động, khó dự đoán; cũng như nguồn khí trong nước suy giảm nhanh, hệ thống khí vận hành đã lâu, nguy cơ xảy ra sự cố mất an toàn, chi phí bảo dưỡng sửa chữa các công trình khí ngày một lớn,…

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục là nội dung xuyên suốt và được chỉ đạo ngay từ đầu năm của PV GAS; cùng với việc thực hành tiết kiệm, PV GAS đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền và trong hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội từ TCT đến các đơn vị trực thuộc, thành viên; Thực hiện chuyển đổi số và xây dựng hệ thống ERP thống nhất, đồng bộ với Tập đoàn; Tăng cường nghiên cứu, đưa vào áp dụng khoa học - kỹ thuật và quản trị tiên tiến theo chuẩn quốc tế; nâng cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị cũng như ý thức, trách nhiệm của từng CBCNV; phát động các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất;…;

Như Loan

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/pv-gas-thiet-thuc-hieu-qua-trong-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-d183463.html