Phục cổ và lỗi thời

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Lâu nay, căn bệnh “phục cổ và lỗi thời” của kiến trúc công sở đã trở thành nỗi day dứt của nhiều kiến trúc sư (KTS).

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=47&NewsId=36149