Phú Yên: Triển khai phòng, chống hạn và xâm nhập mặn năm 2023

Các địa phương, đơn vị liên quan chủ động sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương, đơn vị và huy động các nguồn hợp pháp khác để triển khai các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn nhằm bảo đảm nguồn nước phục vụ để sản xuất nông nghiệp và dân sinh năm 2023 trong thời gian tới đạt hiệu quả.

Hệ thống kênh thủy nông Đồng Cam phục vụ nước tưới tiêu cho nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Hệ thống kênh thủy nông Đồng Cam phục vụ nước tưới tiêu cho nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Ngày 9/3, UBND tỉnh Phú Yên ban hành chỉ thị về việc triển khai các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn năm 2023 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Theo đó, UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương cần chủ động thực hiện nghiêm việc điều chỉnh lưu lượng, thời gian vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện phục vụ sản xuất và dân sinh năm 2023 cho vùng hạ du đối với các hồ chứa tại địa phương.

Đồng thời kiểm tra, đánh giá nguồn nước trong công trình thủy lợi, thực hiện tưới tiết kiệm nước, có kế hoạch phân phối, điều tiết nước hợp lý ngay từ đầu vụ sản xuất và điều chỉnh hợp lý khi nguồn nước bị thiếu hụt, để bảo đảm cung cấp đủ nước cho cả mùa khô.

Chủ động, hướng dẫn, bố trí cơ cấu sản xuất theo thời vụ, phù hợp với khả năng nguồn nước, không gieo trồng ở khu vực không bảo đảm về nguồn nước trong cả vụ sản xuất, nhất là vụ hè thu năm 2023; chủ động chuyển đổi cây trồng có khả năng chịu hạn, chịu mặn tại các vùng khó khăn về nguồn nước.

Đập Đồng Cam - công trình thủy lợi lớn nhất tỉnh Phú Yên

Yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng các phương án, kế hoạch sử dụng nguồn nước để phục vụ sản xuất, dân sinh năm 2023, đảm bảo phù hợp với thực trạng nguồn nước từng vùng, khu vực, đặc biệt là các khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn đã từng xảy ra.

Tăng cường duy tu, sửa chữa, khắc phục, cải tạo các hệ thống công trình thủy lợi để phục vụ nước tưới, tiêu tận dụng tối đa nguồn nước, giảm thất thoát, lãng phí nước; thực hiện các giải pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm cho cây trồng, bảo đảm đáp ứng nhu cầu nước tối thiểu vào các thời kỳ cao điểm về nước của cây trồng; sửa chữa, khắc phục các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thủy lợi để nâng cao năng lực khai thác nguồn nước có hiệu quả cao.

Xuân Hiếu

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/phu-yen-trien-khai-phong-chong-han-va-xam-nhap-man-nam-2023-5711819.html