Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự Hội thảo lấy ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

    Đại Biểu Nhân Dân
    18 liên quanGốcĐà Nẵng

    Ngày 6.9, tại Thành phố Đà Nẵng, Thường trực Ủy ban Kinh tế tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự và phát biểu chỉ đạo.

    THQH

    Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/video-thoi-su-quoc-hoi/pho-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-duc-hai-du-hoi-thao-lay-y-kien-ve-du-an-luat-dat-dai-sua-doi--i299979/