Phó Chủ tịch nước dự Đại hội Thi đua tại Nghệ An

Truyền Hình Thông Tấn
VNEWS
Gốc

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/pho-chu-tich-nuoc-du-dai-hoi-thi-dua-tai-nghe-an