Phê duyệt danh mục dự án do ADB tài trợ

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật "Nghiên cứu đề xuất các giải pháp lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu vào chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam" do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/190312