Phát triển Nghệ An xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh

'Nghị quyết số 39-NQ/TW được ban hành thể hiện sự quan tâm đặc biệt, tư tưởng nhất quán, xuyên suốt và quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước ta nhằm phát triển tỉnh Nghệ An 'xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh'; là sự tiếp tục hiện thực hóa lời căn dặn của Bác đối với quê hương trong bối cảnh mới.' - Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Sáng 16/9,tại Nghệ An diễn ra Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 39, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cùng dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, các Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Chánh văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng.

Nhấn mạnh, Nghệ An có vị trí chiến lược hết sức quan trọng đối với vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ và cả nước; nơi được coi là "vùng đất địa linh, nhân kiệt", quê hương của phong trào Xô viết - Nghệ Tĩnh với truyền thống kiên cường, bất khuất, lòng yêu nước nồng nàn. Người dân Nghệ An kết tinh nhiều đức tính quý báu được rèn luyện qua nhiều giai đoạn lịch sử như chịu thương, chịu khó, hiếu học, tự lực, tự cường, luôn coi trọng tình nghĩa, đoàn kết, gắn bó, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai Trương Thị Mai nêu rõ, giải pháp quan trọng theo tinh thần của Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị là trong thời gian tới, Nghệ An cần đặt trong tổng thể phát triển của vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ cũng như của cả nước, để từ đó tạo ra sự cộng hưởng, tạo động lực mới cho phát triển của địa phương, đồng thời góp phần phát triển vùng trong giai đoạn mới.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, kiên trì định hướng phát triển nhanh và bền vững, dựa nhiều hơn vào sử dụng hiệu quả các nguồn lực và khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Để thực hiện có kết quả tốt nhất Nghị quyết, biến Nghị quyết thành hiện thực sinh động, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đề nghị, địa phương phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí, tầm quan trọng của tỉnh Nghệ An; nhận thức thật đúng và giải quyết thật tốt mối quan hệ giữa phát triển tỉnh Nghệ An với phát triển vùng và phát triển chung của cả nước; nắm thật vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí và hành động, quyết tâm của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, từ người dân đến cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện Nghị quyết.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh yêu cầu, tỉnh cần xác định rõ xây dựng và phát triển quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước hết là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An, đồng thời là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị ở Trung ương và các địa phương, nhất là các địa phương trong vùng.

"Ngay sau Hội nghị này, Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ cần khẩn trương triển khai chương trình hành động tạo thuận lợi cho Nghệ An trong thực hiện Nghị quyết, tỉnh cũng phải khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết sát với thực tiễn. Đây là cơ hội để tỉnh có thể đạt được những chỉ tiêu tương đối cao so với mức hiện nay của Nghệ An. Như vậy, để hoàn thành các mục tiêu, các chỉ tiêu của Nghị quyết 39 và tạo được nền tảng vững chắc Nghệ An có thể phát triển nhanh toàn diện văn minh hiện đại vào năm 2045, làm được như vậy mới xứng đáng với kỳ vọng của các thế hệ đi trước của Bộ Chính trị của Ban Bí thư của nhân dân cả nước." - Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Dịp này, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cũng yêu cầu, Ban Kinh tế Trung ương làm đầu mối, phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết; định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Thông qua việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát kịp thời chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết để từ đó đề xuất các giải pháp giải quyết phù hợp nhằm thực hiện thành công Nghị quyết.

Cũng trong chiều nay (16/9), Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cùng Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Chánh văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã đến dâng hoa dâng hương tại Khu tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong ở huyện Hưng Nguyên, dâng hoa dâng hương tưởng niệm tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn ở huyện Đô Lương, nơi 13 chiến sĩ TNXP Đại đội 317 - Đội 65 thuộc Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An đã anh dũng hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ nối liền mạch máu giao thông từ hậu phương vào chiến trường miền Nam; thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đề nghị, Quân khu 4 duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời thực hiện tốt chức năng của các đội quân công tác, đội quân lao động cùng với đó xây dựng vững chắc thế trận lòng dân, làm tốt công tác hậu phương quân đội, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Đặc biệt, lực lượng vũ trang Quân khu 4 phải thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân khu, xây dựng cơ quan, đơn vị, vững mạnh, mẫu mực, tiêu biểu; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12, Kết luận 21 Khóa 13 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Văn Hiếu/VOV

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/phat-trien-nghe-an-xung-dang-la-que-huong-cua-chu-tich-ho-chi-minh-post1046353.vov